17. ‘N TEMPEL GEDIG

TEMPEL

Matt 24:1-4

HERE! HERE!

MY HERE!

RAAP MY OP TOT DAAR HOOG BY U

TOT IN U TROONKAMER-KNIEL

LAAT MY SIT OP VLERKE

VAN LIEFDE en U GENADE-GUNS

LAAT MY SKUIL IN U NAAM, BO-AL-DIE-NAME

En BESKERMING VIND EN RUS…

SOOS EK VERTOEF IN U HEILIGE TEENWOORDIGHEID

‘n VADER SE SOETE SUS

HOU MY VAS TEEN DIE BORS VAN U GEREGTIGHEID

OMVOU MY MET DIE VUURGLOED VAN U GLORIE

LAAT DIE PUT VAN WAARHEID WAT LEWE GEE

MY SIEL VERKWIK en HEEL

LES MY DORS VANUIT DIE FONTEIN

VAN U LEWENDE-WATER, GEES

VOED MY ONVERMOë MET U VERKWIKKENDE WOORD

DIE LEWENDE WOORD, MY DAAGLIKSE MANNA-BROOD

LAAT DIE STENE VAN MY TEMPEL-MENS

VASSTAAN OP DIE FONDASIE VAN DIE CHRISTUS-OFFER-GAWE:

VERGIFNIS, VERGEWE

VRYSPRAAK en OORVLOED LEWE

OPSTAAN-OORWINNING

GENADE, ONBESKRYFLIK GROOT

MAG DIE WIT-GEPLEISTERDE MURE

VERBROKKEL TOT WEER NET STOF

DIE KLIP OP KLIP VAN TEMPEL-GLORIE

TOT NIET VERKLAAR, ‘n POF

– IN 3 DAE ‘GEBREEK!

SAL U DAN, O, GROOT MEESTERBOUER

GROOT POTTEBAKKER-HEER

WEER OPNEEM DIE KLEI van ADAM-STOF & WATER

EN IETS HEILIGS… GEES DAARBY VERMEER.

ALLES KOM SAAMVOEG EN FYN MAAL

SKAAF, BREEK & DEURGAANS VERGEEF

DIT DAN VOU & VORM… AANHOU BLY WEEF

OM IETS MOOIS TE MAAK

VIR U

VAN NUT & WAARDE.

MOOI.

UIT U HART SE SKEPPING-S-WENS

Alna Terblanche    16/6/10